Oral History

“Woar bun ie der ene van?”

Oral History is een onderdeel van de Stichting Vedel, dat staat voor Verwolde duurzaam energielandschap. Het ontstaan van de huidige werkgroep Oral History (gesproken verleden) voert terug naar de werkgroep “Streek” die de eerste jaren, als onderdeel van Wakker Laorne, werkte binnen het project Vedel. “Streek” had als doel oorspronkelijke bewoners en nieuwe bewoners van het gebied met elkaar in contact te brengen. Eén van de mogelijkheden om dat te bereiken was volgens de werkgroep het samenstellen van een buurtboek naar voorbeeld van andere buurtschappen.

Toen bleek dat de werkgroep ”Streek” het buurtboek niet van de grond kreeg,   kwam een groepslid met het idee om via de stichting Landschapsbeheer Gelderland de cursus Oral History naar Laren te halen. Hieraan hebben leden van de werkgroep “Streek” maar ook andere lokale bewoners deelgenomen. Om het aangeleerde in de praktijk te brengen werd in het Vedel gebied van een eerste groep markante bewoners een interview afgenomen.
Deze verhalen zijn gebundeld en november 2016 uitgebracht in het eerste boekje met de titel:

Nieuw naoberschap rondom Verwolde


In november 2017 zag deel twee het daglicht met als titel:

Nieuw naoberschap rondom de Dorpsstraat


Eind januari 2021 kwam het derde deel van de reeks uit met de titel:

Oude, verdwenen en bijzondere beroepen