Ontstaan

Het ontstaan van de werkgroep en later de stichting

In 2012 ontstond in de werkgroep “Laren Energie” het idee om een gebied in Laren klimaatneutraal te laten zijn per 2030, dit naar voorbeeld van het Lochemse project “Adel” (Armhoede Duurzaam Energie Landschap). Het landgoed Verwolde (met omstreken) leek hiervoor geschikt vanwege de aanwezigheid van veel bos als potentieel energieleverancier. Dit verklaart de naam Vedel: Verwolde Duurzaam Energie Landschap. Het gebied werd begrensd door de wegen Verwoldseweg, Dwarsdijk, Markeloseweg en Marsmansteeg. Het project Vedel werd de hoofdactiviteit van de werkgroep Laren Energie.

Dit was in 2015. Het doel om Verwolde in 2030 klimaatneutraal te laten zijn leeft slechts nog sluimerend, de doelstelling van de stichting heeft zich verbreed tot activiteiten die bijdragen tot duurzaamheid en bewustwording daarvan binnen de hele Larense gemeenschap.

De stichting heeft als doel het opzetten, stimuleren en uitvoeren van duurzame projecten met een lokaal en maatschappelijk belang. “Met mekaar en veur mekaar.”