Bestuur

  • Herman Oltvoort: Secretaris
  • Jos Geverink: Penningmeester
  • Willy Nijhof: Bestuurslid
  • Peter Geluk: Voorzitter
  • Annemieke Heinekamp: Kartrekker project Oral History