Zaag-kloofmachine

Om te komen tot een energie-neutraal  Vedel gebied kwam vanuit de werkgroeplandschap het benutten van streek-eigen hout naar voren als één van de snelste realiseren maatregelen. 

De overtuiging van de werkgroep dat veel houtwallen in het werkgebied achterstallig onderhoud vertonen werd nog eens versterkt door een lezing van Gerard De Ruiter van Stichting Het Onderholt te Vorden. Dhr. de Ruiter ging in op het oorspronkelijk gebruik t.b.v. hak en geriefhout dat de agrariër in het verleden uit de houtwal haalde die daarvoor regelmatig werd gedund of geheel geoogst waarna de boomstompen weer uit liepen voor een nieuwe generatie. Ook de betekenis van de houtwallen  voor flora en fauna,  alsmede het bieden van schaduw aan het vee werd belicht.

Verminderd of ontbrekend onderhoud door de moderne agrarisch ondernemer leidt er toe dat de houtwal uitdijt, takken over weilanden en akkers hangen die dan meer voor nood, snel worden verwijderd. Dichte houtwallen leiden tot meer schaduw op de gewassen die daardoor minder goed groeien. De waardering van de agrariër voor de houtwal neemt hierdoor af.  Men ziet ook wel houtwallen en bosjes(illegaal) verdwijnen als kavels aan elkaar worden gevoegd waardoor het zo gewaardeerde coulisselandschap sluipenderwijs verdwijnt.  Er blijkt nog steeds behoefte aan goed beheer van de houtopstanden die echter door de agrarisch ondernemers steeds mindergoed zelf kan worden gerealiseerd.

Hier ontstaat ruimte voor vrijwilligers die wel de tijd hebben voor onderhoud waarbij het hout geldt als tegenprestatie voor de ingebrachte arbeid, en als bron van streek-eigen energie.

Het blijkt dat in een groot deel van de woningen in het Vedel gebied hout wordt gestookt naast de alom vertegenwoordigde centraleverwarming die meestal gasgestookt is.

Veel mensen zijn graag met hun brandhout in de weer, geeft een gevoel van onafhankelijkheid van het gas, je bent buiten bezig en je werk geeft direct zichtbaar resultaat. Een mooi gestapelde voorraad brandhout voor koude dagen.  Ook de kosten besparing t.o.v.  het gas speelt een rol.

Energie-neutraal worden is een nieuw doel.

Gezien de grote respons enkele jaren geleden toen bomen langs een weg werden onderhouden en waarbij ook het afkomende hout werd verdeeld, zal het zeker lukken om mensen te vinden die houtsingels gaan onderhouden. Dit bleek in 2014 toen er een oproep gedaan werd voor(achterstallig) onderhoud Molenbeek op landgoed Verwolde,  binnen de kortste keren was er een groep vrijwilligers beschikbaar die meerdere dagen hard gewerkt hebben om de klus te klaren. Ook bleek men te beschikken over geschikt materieel in de vorm van tractoren en wagens om het vrijkomende hout af te voeren. Zoals in de gehele samenleving is het echter zo dat men niet lange tijd achter elkaar hiermee bezig kan zijn omdat ook andere verplichtingen moeten worden nagekomen. Bewoners hebben dan ook aangegeven graag mee te werken maar in het kader van efficiëntie en meters kunnen maken,zich unaniem uitgesproken om een zaag-kloofautomaat aan te schaffen zodat verwerking geen (kostbare) extra tijd kost.