Oral History

Oral History het paradepaardje onder onze Stichting. Het  ontstaan van de huidige werkgroep Oral History (gesproken verleden) voert terug naast de werkgroep streek die de eerste jaren, toen nog onder Laren Energie als onderdeel van Wakker Laorne, de dorpsraad van Laren, werkt aan het project Vedel. Streek had als doel oorspronkelijke bewoners en de nieuwe bewoners van het gebied met elkaar in contact te brengen. Eén van de mogelijkheden om dat te bereiken was volgens de werkgroep het samenstellen van een buurtboek naar voorbeeld van andere buurtschappen.

“woar bun ie der ene van?”

Het bleek dat het buurtboek maar ten dele kon bereiken waardoor het boek in een impasse geraakte. In deze periode kwam een groepslid met het idee om via de stichting Landschapsbeheer Gelderland de cursus Oral History naar laren te halen. Hieraan hebben meerdere leden van de werkgroep Steek maar ook andere lokale bewoners deelgenomen. Om het aangeleerde in de praktijk te brengen werd in het Vedel gebied van een eerste groep markante bewoners een interview afgenomen. Deze verhalen zijn gebundeld in het eerste boekje “woar bun ie der ene van?”